Akkoord over CO2-uitstoot lichte bestelwagens

De EU-lidstaten zijn het eens geworden over bindende CO2-emissienormen voor lichte bestelwagens. Die mogen maximaal 175 gram per kilometer uitstoten per 2017. Dit wordt gefaseerd ingevoerd. Op de langere termijn (2020) geldt een maximum van 147 gram per kilometer.

Oxxio - Nederlandse Energie Maatschappij  - Atoomstroom - E.On - Essent - EnergieDirect.nl - 2011