Bodemenergie gestimuleerd

De grote vlucht die de aanleg van warmte-koude-opslaginstallaties de afgelopen tijd heeft genomen wordt beter gereguleerd. Deze vorm van duurzame energie heeft veel toekomst voor zowel woningeigenaren als andere initiatiefnemers van bouwprojecten. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) gaat een aantal besluiten wijzigen. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels met ingang van 1 juli 2012 van kracht worden.

Oxxio - Nederlandse Energie Maatschappij  - Atoomstroom - E.On - Essent - EnergieDirect.nl - 2011