Voorjaarsnota 2012 en Begrotingsakkoord 2013: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd

De Voorjaarsnota 2012 is tot stand gekomen in financieel, economisch en politiek roerige tijden. In de lopende begroting van 2012 is sprake van budgettaire  krapte en forse tegenvallers. Daarnaast dreigden de overheidsfinanciën voor 2013 door een nieuwe recessie en lagere economische groei verder

[ read more ]

Oxxio - Nederlandse Energie Maatschappij  - Atoomstroom - E.On - Essent - EnergieDirect.nl - 2011