Brazilië en Nederland maken afspraken over duurzame biobrandstoffen

Brazilie en Nederland gaan de komende 2 jaar intensiever samenwerken bij het ontwikkelen van biobrandstoffen die voldoen aan de duurzaamheidscriteria.  Ook gaan beide landen kennis uitwisselen over nieuwe technieken voor het gebruik van biomassa voor elektriciteit. Hier heeft staatssecretaris Atsma

[ read more ]

Atsma stimuleert zonnepanelen voor asbestdaken

Het wordt voor agrarische ondernemers fiscaal nog aantrekkelijker gemaakt om de sanering van asbestdaken te combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) sluit daarover een Green Deal met landbouworganisatie LTO, meldt hij vandaag aan de Tweede Kamer

[ read more ]

Staatssecretaris Atsma markeert duurzame lichtbakens

Rijkswaterstaat blijft zijn duurzame bakens verzetten. Gisteravond zijn de  verduurzaamde navigatielichten langs de Dordtsche Kil ‘officieel’ in gebruik genomen door Joop Atsma, staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Nederland is een van de Europese koplopers in de

[ read more ]

Atsma opent waterstoffabriek van wereldformaat in Botlek

Staatssecretaris Atsma heeft in Rotterdam de nieuwe waterstoffabriek van Air Products geopend. Doordat het productieproces geïntegreerd is met de naastgelegen raffinaderij van ExxonMobil, wordt niet alleen een groot efficiencyvoordeel behaald maar ook een besparing van 15 procent op de CO2-uitstoot

[ read more ]

Atsma draagt 20 miljoen euro bij aan duurzame ambities Afsluitdijk

'De Afsluitdijk kan een veilige icoon van duurzaamheid worden waar ons land ook in de toekomst trots op kan zijn.' Dit heeft staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag laten weten op de Afsluitdijk. Hij maakte daar bekend dat hij 20 miljoen euro beschikbaar stelt om duurzame initiatie

[ read more ]

Onderzoek naar windpark zeewering Maasvlakte 2

Het Havenbedrijf Rotterdam en het Rijk onderzoeken de mogelijkheden voor de aanleg van een windpark op de zeewering van de Maasvlakte 2. Het nieuwe windpark moet een vermogen krijgen van meer dan 100 MW.

[ read more ]

Bodemenergie gestimuleerd

De grote vlucht die de aanleg van warmte-koude-opslaginstallaties de afgelopen tijd heeft genomen wordt beter gereguleerd. Deze vorm van duurzame energie heeft veel toekomst voor zowel woningeigenaren als andere initiatiefnemers van bouwprojecten. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milie

[ read more ]

Definitief inpassingsplan Windmolenpark Noordoostpolder vastgesteld

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu hebben het definitieve inpassingsplan voor het Windpark Noordoostpolder vastgesteld.

[ read more ]

Akkoord over CO2-uitstoot lichte bestelwagens

De EU-lidstaten zijn het eens geworden over bindende CO2-emissienormen voor lichte bestelwagens. Die mogen maximaal 175 gram per kilometer uitstoten per 2017. Dit wordt gefaseerd ingevoerd. Op de langere termijn (2020) geldt een maximum van 147 gram per kilometer.

[ read more ]

‘Wees bewust van het energieverbruik van je apparaten’

"Een prachtig initiatief van de markt: de energiekosten van apparaten vermelden op de prijskaarten in de winkel. Met die 'Energieweter' kan de consument in één oogopslag zien wat een apparaat gemiddeld per jaar aan energie verbruikt." Met deze woorden gaf staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuu

[ read more ]

Oxxio - Nederlandse Energie Maatschappij  - Atoomstroom - E.On - Essent - EnergieDirect.nl - 2011