Energielabel voor woningen

Wat is een energielabel voor woningen?
Het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een huis is, in vergelijking met soortgelijke huizen. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig. Het is overigens geen papieren label maar eerder een uitvoerig rapport met veel informatie. Het label is 10 jaar geldig. Een geldig energielabel krijg je van een gecertificeerd adviseur.

Eisen strenger
Sinds 2012 heeft dit energielabel echt inhoud gekregen en zijn de regels aangescherpt. Met name de certificeren door de energielabeladviseur en controle op de adviseurs is strenger geworden. Ook zijn er sancties in het leven geroepen.

Is het energielabel verplicht?
Ja, wanneer je een huis verhuurt of verkoopt, is een energielabel verplicht. Je moet dit dat ook aanvragen. Dit label overhandig je aan de nieuwe bewoner of eigenaar. Let op: er zijn flink wat uitzonderingen.

Actualiteiten
Momenteel is er discussie in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wil dat het wetsvoorstel dat een energielabel voor woningen verplicht stelt, wordt versoepeld. De regels gaan te ver en zouden extra druk geven op een toch al moeilijke woningmarkt. De kabinetsplannen vloeien voort uit Europese regels, maar een meerderheid in de Kamer vindt deze te ver gaan. Lees verder

Lees tips
 www.energielabel.nl/woningen
www.milieucentraal.nl/

Oxxio - Nederlandse Energie Maatschappij  - Atoomstroom - E.On - Essent - EnergieDirect.nl - 2011