Het stroometiket

Om te controleren of aangeboden groene stroom daadwerkelijk groen is, heeft de overheid het certificatensysteem ‘garanties van oorsprong’ opgezet. Dit systeem heet ook wel stroometikettering. Uw energieleverancier stuurt met de jaarafrekening een stroometiket mee.

Het stroometiket geeft informatie over de oorsprong van de geleverde elektriciteit. Op het etiket staat hoeveel procent van de elektriciteit opgewekt is uit kolen, aardgas, kernenergie en hernieuwbare bronnen, zoals windenergie en biomassa, en welk percentage onbekend is. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) houdt toezicht op de naleving van de regels voor stroometikettering.

Oxxio - Nederlandse Energie Maatschappij  - Atoomstroom - E.On - Essent - EnergieDirect.nl - 2011