Onderzoek gevolgen windparken provincie Groningen

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie laat onderzoeken of de gebieden in de provincie Groningen waar plannen zijn voor grote windparken daarvoor ook geschikt zijn. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de invloed van de windparken op de natuur en de leefbaarheid in de omgeving.

Oxxio - Nederlandse Energie Maatschappij  - Atoomstroom - E.On - Essent - EnergieDirect.nl - 2011