Onderzoek naar windpark zeewering Maasvlakte 2

Het Havenbedrijf Rotterdam en het Rijk onderzoeken de mogelijkheden voor de aanleg van een windpark op de zeewering van de Maasvlakte 2. Het nieuwe windpark moet een vermogen krijgen van meer dan 100 MW.

Oxxio - Nederlandse Energie Maatschappij  - Atoomstroom - E.On - Essent - EnergieDirect.nl - 2011