Uitstel invoering energieprestatienorm voor gebouwen

Marktpartijen krijgen volgens afspraak de tijd om te leren werken met de nieuwe energieprestatienorm voor gebouwen (EPG). In overleg met de bouwpartijen beslist minister Donner voor het eind van het jaar of de norm per 1 april 2012 of per 1 juli 2012 ingaat voor nieuwe gebouwen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer.

De invoering van de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen stond gepland voor 1 januari 2012. Volgens afspraak met de bouwende partijen zou voorafgaand aan de inwerkingtreding de EPG drie maanden beschikbaar zijn voor de markt om ermee te leren werken. De EPG komt later beschikbaar, nu naar verwachting eind 2011. Met het uitstel van de invoering van de nieuwe norm komt minister Donner tegemoet aan het verzoek van diverse partijen uit de bouwsector, zoals de Bond van Nederlandse Architecten, Bouwend Nederland, Neprom, Uneto/VNI en NL Ingenieurs.

De nieuwe energieprestatienorm wordt ingevoerd omdat de nieuwste technieken op het gebied van energiezuinig bouwen niet goed beoordeeld kunnen worden met de huidige normen.

Oxxio - Nederlandse Energie Maatschappij  - Atoomstroom - E.On - Essent - EnergieDirect.nl - 2011