Voorjaarsnota 2012 en Begrotingsakkoord 2013: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd

De Voorjaarsnota 2012 is tot stand gekomen in financieel, economisch en politiek roerige tijden. In de lopende begroting van 2012 is sprake van budgettaire  krapte en forse tegenvallers. Daarnaast dreigden de overheidsfinanciën voor 2013 door een nieuwe recessie en lagere economische groei verder te verslechteren. Een acuut probleem, dat vroeg om een acute oplossing. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben de handen ineen geslagen en een begrotingsakkoord voor 2013 gesloten dat koers zet richting gezonde overheidsfinanciën en de economie versterkt. De Voorjaarsnota 2012 geeft daarom naast informatie over de begroting van 2012 een overzicht van de maatregelen uit dit Begrotingsakkoord voor 2013.

Oxxio - Nederlandse Energie Maatschappij  - Atoomstroom - E.On - Essent - EnergieDirect.nl - 2011