Wat is groene stroom?

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. Hiermee onderscheidt zich groene stroom van de ‘gewone elektriciteit’, die dan “grijze stroom” wordt genoemd. In het elektriciteitsnet is er fysisch gezien uiteraard geen verschil tussen beide. Grijze stroom is de stroom die u tot nu toe kende. Ze maar de gewone stroom uit uw stopcontact.

Het is tegenwoordig mogelijk om bij uw energieleverancier een groene stroomcontract afsluiten in plaats van een contract voor grijze stroom. Groene stroom haalt zijn ‘energie’ uit andere bronnen zoals waterkracht, windenergie, zonne-energie of biomassa, en belast het milieu minder dan grijze. Er bestaan tegenwoordig twee soorten groene stroomcontracten.

De eerst is gebaseerd op waterkrachtcentrales in Scandinavië. De tweede vooral op windenergie en biomassa uit ons eigen land. Deze Scandinavische waterkrachtcentrales bestaan al tientallen jaren.

Groene stroom niet duurder dan gewone (grijze) stroom
Groene stroom is niet of nauwelijks duurder dan gewone (grijze) stroom. Dit komt doordat de overheid subsidies geeft aan de opwekkers van groene stroom. Ook door concurrentie tussen aanbieders ligt de prijs nauwelijks hoger. De productie van groene stroom is vaak wel duurder dan de productie van grijze stroom.

Meer informatie over groene stroom en het stroometiket
Meer informatie over vindt u op de website van Milieu Centraal en de website van ConsuWijzer. ConsuWijzer is het informatieloket van de overheid voor consumenten.

Oxxio - Nederlandse Energie Maatschappij  - Atoomstroom - E.On - Essent - EnergieDirect.nl - 2011